Medlemmer

/Medlemmer
Medlemmer 2018-11-08T11:45:00+00:00

Som medlem kan optages enhver forening, institution, skole, erhvervsorganisation mm., der er hjemmehørende i området defineret i § 1 og hvis virksomhed falder inden for Viby Fællesråds formål.

Anmodning om medlemskab skal sendes til forretningsudvalget, der træffer bestemmelse om, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes.
Afgørelsen skal dog forelægges til endelig godkendelse på det førstkommende repræsentantskabsmøde.

Vedtægterne for foreningen kan du læse her.

Medlemslisten for Viby Fællesråd

MEDLEM

ALBOA – Byvangs Allé (afd. 8)

KONTAKTPERSON

post@alboa.dk

Hjemmeside

MEDLEM

ALBOA – Lykkesholms Allé , afd. 10

KONTAKTPERSON

Niels Sørensen

Hjemmeside

MEDLEM

ALBOA - Stenkildeparken, afd. 13

KONTAKTPERSON

Preben Dam

Hjemmeside

MEDLEM

AROS forsikring

KONTAKTPERSON

Susanne Nielsen

Hjemmeside

MEDLEM

Grundejerforeningen Bøgeskovparken

KONTAKTPERSON

Henya Jeppesen

Hjemmeside

MEDLEM

Newsec

KONTAKTPERSON

Kim Huus

Hjemmeside

MEDLEM

Fredens Sogn

KONTAKTPERSON

Helge Lund

Hjemmeside

MEDLEM

Ejerforeningen Trekanten

MEDLEM

Haveforeningen Rugholm

MEDLEM

Jutlander Bank

MEDLEM

Ravnsbjerg Menighedsråd

MEDLEM

Rosenvangskolen

MEDLEM

UngiAarhus.

KONTAKTPERSON

Jan Petersen

Hjemmeside

MEDLEM

Vestergårdsskolen

MEDLEM

Viby Centerforening

KONTAKTPERSON

KM mode

Hjemmeside

MEDLEM

Aura

MEDLEM

Viby Grundejerforening

MEDLEM

Viby Gymnasium

MEDLEM

Viby Idrætsforening

KONTAKTPERSON

Preben Dall

Hjemmeside

MEDLEM

Viby lokalhistoriske Arkiv

MEDLEM

Viby lokalhistoriske Forening

KONTAKTPERSON

Poul Ankersen

Hjemmeside

MEDLEM

Viby Menighedsråd

MEDLEM

Viby Partiforening (Socialdemokratiet)

MEDLEM

Viby Skole

MEDLEM

Ældresagen Syd

MEDLEM

Aarhus Business College, Aarhus købmandsskole

MEDLEM

Kongsvang-Skovdal Grundejerforening

KONTAKTPERSON

Ole Moeskjær

Hjemmeside

MEDLEM

Viby Bibliotek

KONTAKTPERSON

Kirstine Bruun

Hjemmeside

MEDLEM

ALBOA Bøgeskovparken Alboa 63

KONTAKTPERSON

post@alboa.dk

Hjemmeside

MEDLEM

Søndervangskolen