Medlemmer

/Medlemmer
Medlemmer 2018-11-08T11:45:00+00:00

Som medlem kan optages enhver forening, institution, skole, erhvervsorganisation mm., der er hjemmehørende i området defineret i § 1 og hvis virksomhed falder inden for Viby Fællesråds formål.

Anmodning om medlemskab skal sendes til forretningsudvalget, der træffer bestemmelse om, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes.
Afgørelsen skal dog forelægges til endelig godkendelse på det førstkommende repræsentantskabsmøde.

Vedtægterne for foreningen kan du læse her.

Bliv medlem

Medlemslisten for Viby Fællesråd

MEDLEM

ALBOA – Byvangs Allé (afd. 8)

KONTAKTPERSON

post@alboa.dk

Hjemmeside

MEDLEM

ALBOA – Lykkesholms Allé , afd. 10

KONTAKTPERSON

Niels Sørensen

Hjemmeside

MEDLEM

ALBOA - Stenkildeparken, afd. 13

KONTAKTPERSON

Preben Dam

Hjemmeside

MEDLEM

AROS forsikring

KONTAKTPERSON

Susanne Nielsen

Hjemmeside

MEDLEM

Grundejerforeningen Bøgeskovparken

KONTAKTPERSON

Henya Jeppesen

Hjemmeside

MEDLEM

Dades Center Vest ApS c/o Newsec

KONTAKTPERSON

Liselotte Christoffersen

MEDLEM

Fredens Sogn

KONTAKTPERSON

Helga A. Lund

Hjemmeside

MEDLEM

Haveforeningen Rugholm

MEDLEM

Sparekassen Danmark

KONTAKTPERSON

Per Toft

Hjemmeside

MEDLEM

Ravnsbjerg Menighedsråd

MEDLEM

Rosenvangskolen

MEDLEM

UngiAarhus.

MEDLEM

Vestergårdsskolen

MEDLEM

AURA

MEDLEM

Viby Grundejerforening

MEDLEM

Viby Gymnasium

MEDLEM

Viby Idrætsforening

MEDLEM

Viby lokalhistoriske Forening

KONTAKTPERSON

Annie Borchmann

Hjemmeside

MEDLEM

Viby Menighedsråd

MEDLEM

Viby Partiforening

MEDLEM

Viby Skole

MEDLEM

Ældresagen Syd

KONTAKTPERSON

Kurt Karlsen

Hjemmeside

MEDLEM

Aarhus Business College, Aarhus købmandsskole

MEDLEM

Kongsvang-Skovdal Grundejerforening

MEDLEM

Viby Bibliotek

KONTAKTPERSON

Kirstine Bruun

Hjemmeside

MEDLEM

ALBOA Bøgeskovparken Alboa 63

KONTAKTPERSON

post@alboa.dk

Hjemmeside

MEDLEM

Søndervangskolen

KONTAKTPERSON

Michelle Krone

Hjemmeside

MEDLEM

Grundejerforeningen Rosenvænget

KONTAKTPERSON

Max Larsen

Hjemmeside

MEDLEM

ALBOA - Ny Vestergårdsparken 3 (Afd. 27)

KONTAKTPERSON

Vibeke Pedersen

Hjemmeside

MEDLEM

Ejerlauget Grøndal

KONTAKTPERSON

Karin Dahl

Hjemmeside