Medlemmer

/Medlemmer
Medlemmer 2018-11-08T11:45:00+00:00

Som medlem kan optages enhver forening, institution, skole, erhvervsorganisation mm., der er hjemmehørende i området defineret i § 1 og hvis virksomhed falder inden for Viby Fællesråds formål.

Anmodning om medlemskab skal sendes til forretningsudvalget, der træffer bestemmelse om, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes.
Afgørelsen skal dog forelægges til endelig godkendelse på det førstkommende repræsentantskabsmøde.

Vedtægterne for foreningen kan du læse her.

Medlemslisten for Viby Fællesråd

MEDLEM

ALBOA – Byvangs Allé (afd. 8)

KONTAKTPERSON

post@alboa.dk

Hjemmeside

MEDLEM

ALBOA – Lykkesholms Allé , afd. 10

KONTAKTPERSON

post@alboa.dk

Hjemmeside

MEDLEM

ALBOA - Stenkildeparken, afd. 13

KONTAKTPERSON

Preben Dam

Hjemmeside

MEDLEM

AROS forsikring

MEDLEM

Grundejerforeningen Bøgeskovparken

KONTAKTPERSON

Henya Jeppesen

Hjemmeside

MEDLEM

Newsec

KONTAKTPERSON

Kim Huus

Hjemmeside

MEDLEM

Fredens Sogn

MEDLEM

Ejerforeningen Trekanten

MEDLEM

Haveforeningen Rugholm

MEDLEM

Jutlander Bank

MEDLEM

Ravnsbjerg Menighedsråd

MEDLEM

Rosenvangskolen

MEDLEM

UngiAarhus.

MEDLEM

Vestergårdsskolen

MEDLEM

Viby Centerforening

MEDLEM

Aura

KONTAKTPERSON

aura@aura.dk

Hjemmeside

MEDLEM

Viby Grundejerforening

MEDLEM

Viby Gymnasium

MEDLEM

Viby Handels- og Håndværkerforening

MEDLEM

Viby Idrætsforening

MEDLEM

Viby lokalhistoriske Arkiv

MEDLEM

Viby lokalhistoriske Forening

MEDLEM

Viby Menighedsråd

MEDLEM

Viby Netværksforum

MEDLEM

Viby Partiforening (Socialdemokratiet)

KONTAKTPERSON

Peter Hugger

Hjemmeside

MEDLEM

Viby Skole

MEDLEM

Ældresagen Syd

MEDLEM

Aarhus Business College, Aarhus købmandsskole

MEDLEM

Kongsvang-Skovdal Grundejerforening

KONTAKTPERSON

Ole Moeskjær

Hjemmeside

MEDLEM

Viby Bibliotek

MEDLEM

Sydbank, Viby J

MEDLEM

ALBOA Bøgeskovparken Alboa 63

KONTAKTPERSON

post@alboa.dk

Hjemmeside

MEDLEM

Søndervangskolen