Forside 2018-05-14T12:09:53+00:00

Velkommen til Viby Fællesråd

Denne hjemmeside er til information omkring de opgaver fællesrådet arbejder med lige nu, og informationer omkring fremtiden i vor område, herunder oplysninger om projekter i kommunalt regi.

Fællesrådet består af et bredt udsnit af organisationer i Viby området, og fungere som talerør for områdets beboere over for Aarhus kommune.
Derudover bidrager fællesrådet til, at informationer og debatoplæg når ud til borgerne.

Hvad arbejder vi med

 • Trafikal aflastning af Viby Torv
 • Påsætning af 2 ramper på Motorvejen ved Ravnsbjergvej/Ormslevvej
 • Bedre skiltning flere steder på Skanderborgvej
 • Etablering af højresvingbane ved Viby Stadion
 • Bedre busforbindelser mellem Viby og Holme/Højbjerg
 • Flere busstop på Skanderborgvej
 • Etablering af flere cykelstier
 • Bedre belysning på Viby Torv
 • Bedre oversigtsforhold på P-pladsen ved Viby Torv
 • Sikre en udkørselsmulighed fra Åhave Parkvej til Åhavevej/Motorvejen ind i retning til Aarhus
 • Forhindre flere udkørsler i Ormslevvej ved Viby Centret
 • Undgå gennemkørende trafik på Holme Ringvej
 • Større sikkerhed på Vestre Kongevej
 • Byggeri på Ravnsbjerg
 • Byggeri på Gasværksgrunden
 • Byggeri langs Skanderborgvej fra Marselis Boulevard til Christian den X´ vej
 • Være med til at udvikle Natur- og Eventparken Eskelund
Læs mere

Sidste nyt

REPRÆSENTANTSKABMØDET 2021

21. juli 2020

Efter udsættelse på grund af coronaen , har Viby Fællesråd endelig fundet en dato for repræsentantskabsmødet 2021.
Det finder sted :

Mandag d 30. august 2021 klokken 19.00 på Viby Bibliotek (salen)

Vi håber at se rigtig mange af vores medlemmer denne aften til en god diskussion om Vibys fremtid.
Af hensyn til arrangementet bedes man tilmelde sig til fællesrådets formand
Hans Peter Mehlsen (mail: mehlsen@stofanet. dk/ mobil 51 20 51 57) senest d. 23.08.

Referat af fællesrådsmøde 14. juni 2021

21. juni 2021

Referat af Fællesrådsmøde mandag d. 14. 6. klokken 16.30 hos Hans Peter Mehlsen, Edisonsvej 2, 8260 Viby J

Fællesrådsmøde 14. juni 2021

11. juni 2021

Der indkaldes hermed - som tidligere nævnt - til forretningsudvalgsmøde mandag d. 14.06. 2021 klokken 16.30. Mødet afholdes hos undertegnede på adressen Edisonsvej 2.

Referat af fællesrådsmøde 28. april 2021

5. maj 2021

Referat af Fællesrådsmøde onsdag d. 28. 4. klokken 18 hos Hans Peter Mehlsen, Edisonsvej 2, 8260 Viby J

Viby i billeder

Viby Fællesråd

Viby Fællesråd dækker det område, der omfattede Viby Kommune, som den så ud indtil 1970, dækkende sognene Viby, Fredens og Ravnsbjerg.

Som medlem kan optages enhver forening, institution, skole, erhvervsorganisation mm., der er hjemmehørende i ovennævnte område og hvis virksomhed falder inden for Viby Fællesråds formål.

Højeste myndighed er repræsentantskabet, der består af 2 repræsentanter for hvert medlem af fællesrådet.

Viby Fællesråd ledes af et forretningsudvalg på 7 medlemmer, der sammensættes så det dækker så bredt som muligt ned hensyn til lokalområdet og medlemskreds.

Du kan skrive til forretningsudvalget her.

Viby Fællesråds formål:

 • Sikre en god og effektiv dialog mellem lokalområdet og offentlige myndigheder
 • Skabe et fælles forum til fremme af behov og ønsker inden for lokalområdets udvikling samt for fritids-, trivsels- og miljøområderne til gavn for medlemmerne og beboerne i området.
 • Koordinere og/eller bistå med problemløsninger samt forhandle med offentlige myndigheder
 • Sikre bevarelse af Viby som et synligt område med egen selvstændig identitet
 • Sikre at de grønne områder udvikles med fokus på det æstetiske
 • Arbejde for at få lavet trafikale løsninger, der er til gavn for området specielt med hensyn til trafikmængde, støj og hastighed
 • Informere medlemmerne og beboerne i Viby om fælles initiativer og anliggender

Området

Viby Fællesråd dækker det område, der omfattede Viby kommune, som det så ud indtil 1970, dækkende sognene Viby, Fredens og Ravnsbjerg