Forretningsudvalg

/Forretningsudvalg
Forretningsudvalg 2018-08-29T11:45:31+00:00

På det ordinære, årlige repræsentantskabsmøde er der valg til forretningsudvalget, der består af 7 medlemmer og 2 suppleanter. Forretningsudvalget sammensættes så det dækker så bredt som muligt med hensyn til lokalområde og medlemskreds.

Forretningsudvalgets medlemmer vælges for to år ad gangen, og afgår på skift med fire i lige år og tre i ulige år. Genvalg kan finde sted.

Du kan skrive til forretningsudvalget her.

Forretningsudvalget 2019 består af:

Formand
Hans Peter Mehlsen

Næstformand
Anders Hvilsted

Sekretær
Michael Werner Hytting

Kasserer
Niels Erik Andersen

Bestyrelsesmedlem
Svend Åge Petersen

Bestyrelsesmedlem
Alfred Andresen

Bestyrelsesmedlem
Lykkelisa Garding