Fællesrådsmøde 31. maj 2023

//Fællesrådsmøde 31. maj 2023

Fællesrådsmøde 31. maj 2023

Der indkaldes hermed til forretningsudvalgsmøde onsdag d. 31.05 2023 klokken 16.00. Mødet afholdes på Kulturhus Viby (Den gamle præstegård).

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Referat fra sidste møde (26.04) Referat er udsendt.
 3. Opkøb af ejendomme ved Ormslevvej/Skanderborgvej – Status.
 4. Orienteringsbrev fra mobilitet (10.05) Er udsendt. Opfølgning.
 5. Planstrategi 2023 (se mail af 22.05). Gør vi noget?
 6. Lokalplan 1191 - henvendelse fra borger.
 7. Kulturhus Viby. Opdatering.
 8. Det fortsatte vurderingsarbejde i Viby – Orientering.
 9. Fællesrådenes facebook-side. Vores holdning?
 10. Møde med Jesper Kjeldsen (ca. 18.00)
 11. ”Lån en park” – Vores holdning?
 12. Debatsalon om Vibys fremtid – et oplæg. Udsendes senere.
 13. Tilbagemeldinger fra møder (Fællesrådsseminar/Med hjerte for..)
 14. Kommende møder herunder ny mødedato.
 15. Eventuelt.

Andre forslag til dagsordenen modtages meget gerne.

Hilsen Hans Peter

28. maj 2023 |