Fællesrådsmøde 31. maj 2022

//Fællesrådsmøde 31. maj 2022

Fællesrådsmøde 31. maj 2022

Der indkaldes hermed til forretningsudvalgsmøde tirsdag d. 31.05. 2022 klokken 16.30. Mødet afholdes på Viby Bibliotek.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Referat fra sidste møde (28.04). Referatet er udsendt (02.05)
 3. Økonomi status (Niels Erik). Herunder anskaffelse af printer.
 4. Byggesager i Viby. Status ( Alfred)
 5. Fællesrådene fremover (fælles debat)
 6. Tryghedsmøde på Rådhuset 2.06. Hvem deltager?
 7. Tilbagemeldinger (Kongelunden (4.05)/ Marselis Boulevard (9.5)/ Mødet med Estate 1927 (10.5)/ Med hjerte for Aarhus (18.05)/Byudvikling og byarkitektur Dokk1 (20.5)
 8. Kommende møder (Tryghedsmøde Rådhuset 2.06/ Med hjerte for Aarhus 16.06)
 9. Facebook. Status.
 10. Næste møde
 11. Eventuelt.

Andre forslag til dagsordenen modtages meget gerne.

Hilsen Hans Peter

30. maj 2022 |