Fællesrådsmøde 30. november 2021

//Fællesrådsmøde 30. november 2021

Fællesrådsmøde 30. november 2021

Der indkaldes hermed til forretningsudvalgsmøde tirsdag d. 30.11. 2021. klokken 16.30. Mødet afholdes på Viby Bibliotek.

Dagsordenen er som følger

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Referat fra sidste møde (12.10). Referatet er udsendt.
  3. Evalueringer af møder m.v. siden sidst
  4. Lokalsager (herunder Byvangs Alle/ Området syd for genvejen)
  5. Fremtidsstrategier (Hvad vil vi i Viby Fællesråd vægte i fremtiden?)
  6. Kulturhus Viby C (Præstegården)
  7. Rep. møde 2022 (dato).
  8. Næste møde.
  9. Evt.

Andre forslag til dagsordenen modtages gerne.

Hilsen Hans Peter

25. november 2021 |