Fællesrådsmøde 30. april 2024

//Fællesrådsmøde 30. april 2024

Fællesrådsmøde 30. april 2024

Der indkaldes hermed til forretningsudvalgsmøde tirsdag d. 30. 04 . 2024 klokken 16.30 i Kulturhuset, Viby C.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Referat fra sidste møde 21.03 Ref. er udsendt.
 3. Støjhandlingsplan. Høringssvar. Fælles fodslag fremadrettet?
 4. Støjmålingerne. Resultat.
 5. Samarbejdsaftalen. Tilbagemelding fra møde 23/4. Fremtidig holdning? (bilag udsendt).
 6. Viby vand. Referat fra byrådsmøde 24.04
 7. Folkehuse. Høringssvar.
 8. Korte noter: Tilskud 2024/ Kulturhus Viby/ Nye styreapparater i Viby kryds/ medlem nr. 500 på Facebook/ Arkitektkonkurrence.
 9. Tilbagemeldinger fra møder: Møde med Aarhus Byfælled omkring Højen (11.04)/ Møde omkring forskønnelse af Viby Torv (02.04)
 10. Næste mødedato
 11. Eventuelt

Andre forslag til dagsordenen modtages meget gerne.

Hilsen Hans Peter

NB: Der er efterfølgende kl. 18.30 møde med Viby vand.

27. april 2024 |