Fællesrådsmøde 29. marts 2023

//Fællesrådsmøde 29. marts 2023

Fællesrådsmøde 29. marts 2023

Der indkaldes hermed til forretningsudvalgsmøde onsdag d. 29.03 2023 klokken 16.30. Mødet afholdes på Viby Bibliotek (mødelokalet)

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Referat fra sidste møde (09.02. Referatet er udsendt).
 3. Konstituering/ evaluering af rep. mødet d. 20.02
 4. Lokalplan 1166 (Vestergårdsvej). Opfølgning på høringsvar. Tiltag?
 5. Gåturen ved Rosenhøj/Søndervangen. Tilbagemelding. Hvad gør vi nu? (Se Anders’ noter – udsendt 22.03)
 6. Lokalplan Rosenvænget . Høringsvar. (Se mail af 10.03).
 7. Kulturhus Viby. Opdatering. Medlemsskab?
 8. Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Søndervangs Alle. Kommentar? (se mail og billeder fra 14.03)
 9. Hjemmesiden. Nye tiltag.
 10. Notitser (kort) (se bilag)
 11. Tilbagemeldinger fra møder. 28.02: Brugermøde Kongelunden/ 21.03: Med hjerte for Aarhus
 12. Kommende møder: 30.03: Drømmeværksted. 03.04: Kulturhusmøde 26.04: Med hjerte for Aarhus
 13. Ny mødedato.
 14. Eventuelt.

Andre forslag til dagsordenen modtages meget gerne.

Hilsen Hans Peter

26. marts 2023 |