Fællesrådsmøde 28. april 2022

//Fællesrådsmøde 28. april 2022

Fællesrådsmøde 28. april 2022

Der indkaldes hermed til forretningsudvalgsmøde torsdag d. 28.04 2022 klokken 16.30. Mødet afholdes på Viby Sognegård, Grundtvigsvej 4, lokale 4.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Referat fra sidste møde (22.03). Referatet er udsendt (23.03)
 3. Økonomi (status)
 4. Facebook. Hvor langt er vi kommet?
 5. Understøttelse af Folkehuse (mail udsendt 21.04)
 6. Jyllandspostens ”lokale liste”
 7. Workshop (9.05) om Marselis Boulevard. Hvad tænker vi?
 8. Tilbagemeldinger (Borgermøde om Musikhusparken (25.04)/ Formandsmødet (24.03)/ Aarhus Vand (6.04)/ Møde med borgmesteren i Med hjerte for Aarhus (19.04)
 9. Kommende møder (Kongelunden 4.05) (Lyttemøde om tryghed i Viby (9.05 på Viby Gym.) (Vækstlagsweekend på Viby Bibliotek 2.05) (Med Hjerte for Aarhus 18.05) (Møde kulturhus Viby 19.05) (Byarkitektur 20.5 på DOKK 1)
 10. Næste mødedato
 11. Evt.

Andre forslag til dagsordenen modtages meget gerne.

Hilsen Hans Peter

25. april 2022 |