Fællesrådsmøde 28. april 2021

//Fællesrådsmøde 28. april 2021

Fællesrådsmøde 28. april 2021

Der indkaldes hermed - som tidligere nævnt - til forretningsudvalgsmøde onsdag d. 28. 04. 2021. klokken 18.00. Mødet afholdes hos undertegnede på adressen Edisonsvej 2.

Dagsordenen er som følger

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Referat fra sidste møde (22.03). Referatet er udsendt 30.03
  3. Dialogmøde omkring Grøndalsvej 3 og 10 (Jyllandsposten) (mail udsendt 24.04)
  4. Debatoplæg - nye regnvandssøer ved Ormslevvej. (mail udsendt d. 24.04)
  5. Rep. mødet 2021. Fastsættelse af dato.
  6. Opfølgninger (Møde i netværk 7.04/ Fællesseminar oktober/ Videooplæg fra T&M/ Kulturhuset Viby C/Invitation til Eskelunden/Kontaktgruppemøde 21.04 (hvis nogen deltog)/ Corona/ m.v.
  7. Ny mødedato
  8. Evt.

Andre emner til dagsorden modtages gerne.

De bedste hilsner
Hans Peter

24. april 2021 |