Fællesrådsmøde 27. september 2023

//Fællesrådsmøde 27. september 2023

Fællesrådsmøde 27. september 2023

Der indkaldes hermed til forretningsudvalgsmøde onsdag d. 27.09. 2023 klokken 16.30. Mødet afholdes på Kulturhus Viby (Den gamle præstegård).

Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Referat fra sidste møde (29.08.) Referat er udsendt 02.09.
  3. Konkrete spørgsmål til rådmanden til kommende møde.
  4. Tomme erhvervsområder i Viby. Fortsat debat .(Alfred)
  5. Udkast til ny politik for borgerservice og biblioteker. Se udsendt mail 18.09. Skal vi mene noget? Deadline 5.10
  6. Forundersøgelse for lokalplan for nyt atletikstadion og Sportens Hus. Mail udsendt 12.09. Skal vi mene noget? Deadline 5.10.
  7. Tilbagemelding fra møde omkring cykelkampagnemødet 13.09 (HP og SÅ). Slides fra mødet udsendt 18.09
  8. Øvrigt. Læserbrev i JP Aarhus 11.09/ Trafikale udfordringer i Viby Syd (Søndervangen)/ Kulturhus Viby.
  9. Næste møde
  10. Eventuelt.

Jeg har sikkert glemt noget , så andre forslag til dagsordenen modtages meget gerne.

Hilsen Hans Peter

25. september 2023 |