Fællesrådsmøde 26. september 2022

//Fællesrådsmøde 26. september 2022

Fællesrådsmøde 26. september 2022

Der indkaldes hermed til forretningsudvalgsmøde mandag d. 26.09 2022 klokken 16.30. Mødet afholdes på Viby Bibliotek.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Referat fra sidste møde (3.08). Referatet er udsendt.
 3. Lokalplan 1166 (Vestergårdsvej) Fokuspunkter til høringssvar
 4. Artikel til JP. Tema: trafik. Hvem skriver?
 5. Lokalplan 1158 (Bjørnsholms Allé) Næste udspil. Møde med rådmand?
 6. Evaluering af møde med borgmesteren (5.09)
 7. Præstegård status
 8. Facebook status.
 9. Tilbagemeldinger (17.08: Orienteringsmøde omkring Marselis Boulevard), (22.08. Samarbejdsaftale møde), (8.09: Havneudvidelse)
 10. Kommende møder (4.10: Med hjertet for Aarhus) (8.10: Bydelsfest Vårkjærparken)
 11. Næste møde: mandag d. 24.10 klokken 16.00. Sted: Lokalcenter Rosenvang. Mobilitetsafdelingen er inviteret og har accepteret.
 12. Eventuelt

Andre forslag til dagsordenen modtages meget gerne.

Hilsen Hans Peter

23. september 2022 |