Fællesrådsmøde 26. april 2023

//Fællesrådsmøde 26. april 2023

Fællesrådsmøde 26. april 2023

Der indkaldes hermed til forretningsudvalgsmøde onsdag d. 26. 04. 2023 klokken 16.30. Mødet afholdes på Viby Bibliotek (mødelokalet)

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Referat fra sidste møde (29.03 – ref. er udsendt).
 3. Fællesrådsseminar 2.05 (udsendt 18.04). Deltagere / Input
 4. Tilbagemelding fra møde med Jesper Kjeldsen (19.04)
 5. Sundhedshus i Rosenhøj.
 6. Opkøb af boliger omkring Ormslevvej (se udsendt mail 24.04)
 7. Kulturhus Viby. Opdatering. Tilbagemeldinger fra møder 3.04 og 25.04)
 8. Salg af kommunale ejendomme (se mail fra Svend Åge 11.04). Gør vi noget?
 9. Hjemmesiden. Fortsat diskussion (se mail fra Michael 30.03)
 10. Kommende møder: 26.04: Med hjerte for Aarhus / 02.05 Fællesrådsseminar.
 11. Ny mødedato. Forslag: 31.05 (Her kan Jesper Kjeldsen deltage
 12. Eventuelt.

Andre forslag til dagsordenen modtages meget gerne.

Hilsen Hans Peter

24. april 2023 |