Fællesrådsmøde 25. oktober 2023

//Fællesrådsmøde 25. oktober 2023

Fællesrådsmøde 25. oktober 2023

Der indkaldes hermed til forretningsudvalgsmøde onsdag d. 25.10. 2023 klokken 16.30. Mødet afholdes på Kulturhus Viby (Den gamle præstegård).

Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Referat fra sidste møde (27.09). Referat er udsendt.
  3. Møde med rådmanden 11.12. Nye fokuspunkter.
  4. Digital dialog om den nye samarbejdsaftale. Input .(Se udsendt mail 18.10)
  5. Viby Torv. Vandproblemer. Hvad gør vi? Møde med vand?
  6. Møde i DSB gruppen 9.11 (se tidligere mail)
  7. Nyt fra Kulturhus Viby.
  8. Siden sidst (bla. Høringsvar omkring nyt atletikstadion og Sportens Hus/ Kommentar vedr. byggesag S2023-10378 (Ravnsbjerg)
  9. Næste mødedato. Julefrokostdato. Rep.møde 2024.
  10. Eventuelt.

Jeg har sikkert glemt noget , så andre forslag til dagsordenen modtages meget gerne.

Hilsen Hans Peter

23. oktober 2023 |