Fællesrådsmøde 24. oktober 2022

//Fællesrådsmøde 24. oktober 2022

Fællesrådsmøde 24. oktober 2022

Der indkaldes hermed til forretningsudvalgsmøde mandag d. 24.10 2022 klokken 16.00. Mødet afholdes på Lokalcenter Rosenvang, Rosenvangs Allé 76. (cafeen).

Klokken 16.00 afholdes møde med mobilitetsafdelingen (under T&M). Vedhæfter tidligere udsendte orienteringsbrev (10.06) fra Mobilitet 1.

Herefter forretningsudvalgsmøde med følgende dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Referat fra sidste møde (26.09). Referatet er udsendt.
  3. Lokalplan 1166 (Vestergårdsvej) Fokuspunkter til høringssvar
  4. Møde med rådmand 8.11. Nedslag.
  5. Status Præstegården.
  6. Orientering fra andre møder: 4.10 Med hjerte for Aarhus (hpm)/ 8.10 Bydelsfest Vårkjærparken (aa/hpm)/ 10.10 Om havneudvidelse (hpm)/ Møde med afd. 11 om lokalplan 1166 (nea/ah/hpm)
  7. Kommende møder: 2.11 Debatsalon Planstrategi 23 (hpm og nea er tilmeldt)/ 7.11 Borgermøde om havnen/ 8.11 Møde med rådmand Nicolaj Bang (Folkehus Rosenvang)
  8. Næste møde
  9. Eventuelt.

Andre forslag til dagsordenen modtages meget gerne.

Hilsen Hans Peter

21. oktober 2022 |