Fællesrådsmøde 22. marts 2022

//Fællesrådsmøde 22. marts 2022

Fællesrådsmøde 22. marts 2022

Der indkaldes hermed til forretningsudvalgsmøde tirsdag d. 22.03. 2022 klokken 16.30. Mødet afholdes på Viby Bibliotek (mødelokalet).

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Referat fra sidste møde (21.02). Referatet er udsendt.
 3. Konstituering. Fremtidig struktur?
 4. Kulturhus ansøgning (bilag udsendt)
 5. Evalueringer ( a) repræsentantskabsmødet 24.02)/ Mødet på Blixen omk. Grøndalsvej 3 og 10 (23.02)/ Møde omkring Vårkærparken (11.03)/ Møde med udvikler omkr. Rosenhøjcenter (10.03)
 6. Tryghed i Viby? Skal vi gøre noget?
 7. Nyt om Kongelunden (Anders) /Kommende møder og sager
 8. Aarhus Havn – Høringsvar (Anders mail 11.03)
 9. Facebook – Hvor er vi henne?
 10. Prioritering til JP artikel (mail udsendt 08.03)
 11. Noter (AGF bygning mail (4.3)/ Fra arbejdsgruppen (mail 25.02)
 12. Næste mødedato
 13. Evt.

Andre forslag til dagsordenen modtages meget gerne.

Hilsen Hans Peter

18. marts 2022 |