Fællesrådsmøde 22. marts 2021

//Fællesrådsmøde 22. marts 2021

Fællesrådsmøde 22. marts 2021

Der indkaldes hermed - som tidligere nævnt - til forretningsudvalgsmøde mandag d. 22.03.2021. klokken 17.00. Mødet afholdes virtuelt.

Dagsordenen er som følger

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Referat fra sidste møde (22.02). Referatet er udsendt 25.02
  3. Den skriftlige beretning (udsendes senere)
  4. Status på lokalplaner: Bjørnsholm Alle (lokalplan 1070)/ Jyllandsposten/ Byvangs Alle 4 (lokalplan X089)/ Ormslevvej/Karreen
  5. Mødetilbagemeldinger: Nabogruppemøde d (11.03)/ Tivoli Friheden/Kongelunden (lokalplan 128)/ Tryghedsnetværksgruppen.
  6. Århus Music City 2022/ Viby Bibliotek
  7. Fremtidsstrategier (hvad skal vi arbejde med)
  8. Ny mødedato
  9. Eventuelt.

Andre emner til dagsorden modtages gerne.

De bedste hilsner
Hans Peter

20. marts 2021 |