Fællesrådsmøde 22. februar 2021

//Fællesrådsmøde 22. februar 2021

Fællesrådsmøde 22. februar 2021

Der indkaldes hermed - som tidligere nævnt - til forretningsudvalgsmøde mandag d. 22. 02. klokken 17.00. Mødet afholdes virtuelt.

Dagsordenen er som følger

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Referat fra sidste møde (19.01). Er udsendt (25.01)
  3. Vedtægtsændring (se Michaels forslag i sidste referat)
  4. Repræsentantskabsmøde 21.02: Skriftlig beretning/ Valg
  5. Høringssvar (se vedhæftede)
  6. Uro på Gasværksgrunden.
  7. Underværker (er udsendt 18/2) / Frøpuljer (fremsendes)
  8. Opfølgning generelt.
  9. Næste møde
  10. Eventuelt.

Andre emner til dagsorden modtages gerne.

De bedste hilsner
Hans Peter

19. februar 2021 |