Fællesrådsmøde 21. september 2020

//Fællesrådsmøde 21. september 2020

Fællesrådsmøde 21. september 2020

Der indkaldes hermed - som tidligere nævnt - til forretningsudvalgsmøde mandag d. 21.09 2020 klokken 16.30. Da muligheden for brug af bibliotekets mødelokale stadig er uafklaret, afholdes mødet igen hos undertegnede på Edisonsvej 2.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Referat fra sidste møde (10.08). Er udsendt (17.08).
 3. Økonomi (Status)
 4. Lokalplan 1128 (Tivoli Friheden) - opfølgning
 5. Rampeanlæg ved Ravnsbjergvej. (Svar fra kommunen - bilag udsendt)
 6. Overdækning af Banegraven (bilag udsendt)
 7. Viby under forvandling - Vild i Viby (projekter)
 8. Oversigt over lokalplaner i vort område m.v. (bilag udsendes)
 9. Skærpede krav til bygherrer (v. Anders)
 10. Nyt møde
 11. Evt.

Modtager gerne andre forslag til dagsordenen.

De bedste hilsner
Hans Peter

17. september 2020 |