Fællesrådsmøde 21. marts 2024

//Fællesrådsmøde 21. marts 2024

Fællesrådsmøde 21. marts 2024

Der indkaldes hermed til forretningsudvalgsmøde torsdag d. 21.03 . 2024 klokken 16.30. OBS: Mødet afholdes på Viby Bibliotek (møderummet)

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Referat fra sidste møde 19.02 Ref. er udsendt.
 3. Konstituering.
 4. Rep.mødet 26.02. Referat (er udsendt)/ Evaluering af mødet.
 5. Støjhandlingsplan. Debat. Se MH's skriv (er udsendt)
 6. Fremtidens folkehuset. Tilbagemelding fra dialogmøde 15.03./ Høringssvar?
 7. Møde omkring byudvikling af Viby Torv (2.04). Ønsker og forventninger.
 8. Blå og grønne anlægsinvesteringer (S?P)
 9. Tilskud til Viby Fællesråd
 10. Fællesrådsseminar 2024.
 11. Tilbagemeldinger fra øvrige møder: Med hjerte for Aarhus (20.02)/ Borgermøde omkring Rosenvænget (5.03)/ Støjmøde Stavtrup (7.03)/ Møde i kulturhuset/generalforsamling (13.03)
 12. Næste mødedato.
 13. Eventuelt.

Andre forslag til dagsordenen modtages meget gerne.

Hilsen Hans Peter

18. marts 2024 |