Fællesrådsmøde 21. februar 2022

//Fællesrådsmøde 21. februar 2022

Fællesrådsmøde 21. februar 2022

Der indkaldes hermed til forretningsudvalgsmøde mandag d. 21.02. 2022 klokken 16.30. Mødet afholdes på Viby Bibliotek ( obs: salen).

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Referat fra sidste møde (17.01) ). Referatet er udsendt.
 3. Repræsentantskabsmødet 24.02. Sidste tjek.
 4. Regnskab 2021 (NEA) Udsendes med denne dagsorden.
 5. Grøndalsvej 3 og 10. Opmærksomhedspunkter til mødet 23.02.
 6. Byvangs Alle 4 (Tilbagemelding fra møde 18.01)
 7. Tilbagemeldinger (Kongelunden) /Kommende møder og sager
 8. Aarhus Havn – Gør vi noget?
 9. Facebook – Hvor er vi henne?
 10. Ansøgning om tilskud.
 11. Næste mødedato
 12. Evt.

Andre forslag til dagsordenen modtages meget gerne.

Hilsen Hans Peter

19. februar 2022 |