Fællesrådsmøde 19. oktober 2020

//Fællesrådsmøde 19. oktober 2020

Fællesrådsmøde 19. oktober 2020

Der indkaldes hermed - som tidligere nævnt - til forretningsudvalgsmøde mandag d. 19.10 2020 klokken 19.00. Da muligheden for brug af bibliotekets mødelokale ikke er muligt, afholdes mødet hos undertegnede på Edisonsvej 2.

Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Referat fra sidste møde 21.09). Er udsendt (14.10).
  3. Økonomi (Status og opfølgning)
  4. Helhedsplanen for Skanderborgvej og Viby C.
    (Herunder punktnedslag i helhedsplanen: hvad er godt/ skidt samt virtuelt borgermøde (9.11) og vores rolle deri samt høringssvar (senest 9.12).
  5. Tilbagemelding fra Tryghedsnetværksmøde (6.10)
  6. Andet
  7. Næste møde
  8. Eventuelt

Modtager gerne andre forslag til dagsordenen.

De bedste hilsner
Hans Peter

16. oktober 2020 |