Fællesrådsmøde 19. januar 2023

//Fællesrådsmøde 19. januar 2023

Fællesrådsmøde 19. januar 2023

Der indkaldes hermed til forretningsudvalgsmøde torsdag d. 19.01. 2023 klokken 16.30. Mødet afholdes på Viby Bibliotek (mødelokalet)

Klokken 16.00 mødes dem der kan med journalist Mikkel Hamann Johnsen (Viby-Stavtrup-LIV). Mikkel er inviteret med til at overvære forretningsudvalgsmødet.

Herefter forretningsudvalgsmøde med følgende dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Referat fra sidste møde (08.11). Referatet er udsendt.
  3. Rep. mødet 20.02. (Dagsorden/skr. beretning/regnskab/aktivitetsoversigt/det praktiske/ kommunikation).
  4. Lokalplan 1080 – boliger og erhverv på Grøndalsvej. ( Fra mødet d. 9.01 – se Michaels noter/ Borgermødet 31.01 – hvad siger vi?/ Høringssvar 21.02 – hvem skriver?)
  5. Skrivelse fra Med hjertet for Aarhus om medborgerinddragelse (er udsendt). Hvad siger vi?
  6. Borgerinddragende aktiviteter fremadrettet.
  7. Tilbagemeldinger fra møder (10/11: Møde med kulturmiljømedarbejdere /10.01/: Med hjerte for Aarhus / 16.01: Møde om præstegården).
  8. Kommende møder (31.01: Borgermøde (Biblioteket)/6.02 :Møde om samarbejdsaftalen (Blixen Rooftop)/ 8.02: Møde i Med hjertet for Aarhus (Fjordsgade)/ 20.02: Repræsentantskabsmøde (Rosenvang)
  9. Næste møde
  10. Eventuelt.

Andre forslag til dagsordenen modtages meget gerne.

Hilsen Hans Peter

15. januar 2023 |