Fællesrådsmøde 19. januar 2021

//Fællesrådsmøde 19. januar 2021

Fællesrådsmøde 19. januar 2021

Der indkaldes hermed - som tidligere nævnt - til forretningsudvalgsmøde tirsdag d. 19.01 klokken 17.00. Mødet afholdes virtuelt.

Dagsordenen er som følger

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Referat fra sidste møde (3.12). Er udsendt
 3. Ansøgning om tilskud 2021 (deadline 29.01). Herunder bl.a. revideret og underskrevet regnskab.
 4. Repræsentantskabsmøde 21.02 (foreløbig dato). Virtuelt? Fysisk?
  Hvem skriver hvad til den skriftlige beretning? Valg.
 5. Vedtægtsændring (mulighed for enkeltpersoner at komme i forretningsudvalget)
 6. Coronatiltag / Coronapuljer (Aarhus Kommune) (se udsendt bilag)
 7. Pukkelbump (henvendelse fra borger) Orientering
 8. Nordeabrev. Oplysninger.
 9. Opfølgninger generelt.
 10. Eventuelt. Herunder næste møde.

Andre emner til dagsorden modtages gerne.

De bedste hilsner
Hans Peter

18. januar 2021 |