Fællesrådsmøde 17. juni 2024

//Fællesrådsmøde 17. juni 2024

Fællesrådsmøde 17. juni 2024

Der indkaldes hermed til forretningsudvalgsmøde mandag d. 17.06 . 2024 klokken 16.30 i Kulturhuset, Viby C.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Referat fra sidste 30.04. 24. (Ref. er udsendt.)
 3. Fællesrådsseminar (27.04). Evaluering/kvitteringsbrev og hvad nu?
 4. Byggesag/gittermast (mail udsendt 05.06/ evt. høringssvar 24.06)
 5. Statusmøde Konelunden 22.05 (slides udsendt af AH 23.05).
 6. Anlægsprogram fra T&M (mail udsendt 31.05)
 7. Regnvejrsøer i Viby (Lokalplan 75 (deadline for høringssvar 24.06)
 8. Arealerne ved Højen (svar fra sekretariatet 17.05).
 9. Skanderborgvej 215-223 (ref. af møde 7.05). Status nu.
 10. Korte noter: Folkehus Viby bevaret/ Kulturhus Viby (sommerprogram)/Stadionmøde 18.06/Ændret busrute (svar)/
 11. Næste møde.
 12. Evt.

Andre forslag til dagsordenen modtages meget gerne.

Hilsen Hans Peter

14. juni 2024 |