Fællesrådsmøde 17. januar 2022

//Fællesrådsmøde 17. januar 2022

Fællesrådsmøde 17. januar 2022

Der indkaldes hermed til det første forretningsudvalgsmøde i år mandag d. 17. 01 2022 klokken 16.00. Mødet afholdes på Viby Stadion (Peters Corner).

Efter fællesmødet med Viby IF fortsætter vi med fællesrådsmødet med denne dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Referat fra sidste møde (30.11. 2021). Referatet er udsendt.
  3. Repræsentantskabsmødet 24.02. (Sted/Dagsorden/Valg/Skr. beretning/Regnskab/ Annoncering/Traktement.
  4. Optag af enkeltmedlemmer i Fællesrådet.
  5. Elektrificering af Århus H. - Status
  6. Facebook situationen – Hvor er vi henne?
  7. Tilbagemeldinger/Kommende møder og sager
  8. 2022 og Viby Fællesråd?
  9. Næste møde
  10. Eventuelt.

Andre forslag til dagsordenen modtages meget gerne.

Hilsen Hans Peter

16. januar 2022 |