Fællesrådsmøde 15. januar 2024

//Fællesrådsmøde 15. januar 2024

Fællesrådsmøde 15. januar 2024

Der indkaldes hermed til det første forretningsudvalgsmøde i 2024 mandag d. 15.01. 2024 klokken 16.30. Mødet afholdes i Kulturhus Viby.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Referat fra sidste møde og møde med rådmand. (11.12). Referat er udsendt.
 3. Rep. møde 26.02./ Dagsorden/valg/vedtægtsændring(er)/skr. beretning/praktiske gøremål/ udsendelse.
 4. Regnskab (NEA)
 5. Høringssvar vedr. kommuneplantillæg 161 (SÅP) (Mail udsendt 8.01)
 6. Omklassificering af villaveje/ Status og møde (AH)
 7. Mail fra John Skov vedr. 40 km/h-zone. Hvad gør vi? (mail 22.12)
 8. Status på BRT (mail 18.12) samt henvendelse om gåtur (mail 13.01)
 9. Fra DSB gruppen (SÅP/AH) (Mail udsendt 13.01)
 10. Skanderborgvej 275-277 (input) (mail udsendt 12.01)
 11. Ansøgning om tilskud til cafestole. (mail udsendt 12.01)
 12. Snerydning (NEA)
 13. Tilbagemeldinger: Kulturhusmøde (10.01)/ Formandsmødet 11.01
 14. Kommende møder: Kulturhus (14.01)/Sager der samler (22.01)/ Fællesråd (19.02)/ Rep. møde (26.02).
 15. Evt.

Jeg har sikkert glemt noget, så andre forslag til dagsordenen modtages meget gerne.

Hilsen Hans Peter

13. januar 2024 |