Fællesrådsmøde 14. september 2021

//Fællesrådsmøde 14. september 2021

Fællesrådsmøde 14. september 2021

Der indkaldes hermed til forretningsudvalgsmøde tirsdag d. 14. 09 2021. klokken 16.30. Mødet afholdes på Viby Bibliotek (mødelokalet).

Dagsordenen er som følger

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Referat fra sidste møde (03.08). Referatet ligger på hjemmesiden.
 3. Konstituering.
 4. Det økonomiske kaos.
 5. Lokalplan 1152 (Rosenhøj) Se tidligere udsendt mail (1.11)
 6. Mødefastsættelser ( 1) Mobilitetsafdelingen 2) Sleth arkitekterne.
 7. Valgaften 1.11
 8. Evaluering af 1) Rep. mødet (30.08) 2) Salondebatmødet (2.9).
 9. Høringsvar vedr. Handletankens anbefalinger (bilag)
 10. Vedr. sag 202006110 (Rørmast) Se videresendte bilag.
 11. Kunst i Viby. (Se videresendte bilag).
 12. Ny mødedato.
 13. Evt.

Andre forslag til dagsordenen modtages gerne.

Hilsen Hans Peter

13. september 2021 |