Fællesrådsmøde 14. juni 2021

//Fællesrådsmøde 14. juni 2021

Fællesrådsmøde 14. juni 2021

Der indkaldes hermed – som tidligere nævnt – til forretningsudvalgsmøde mandag d. 14.06. 2021. klokken 16.30. Mødet afholdes hos undertegnede på adressen Edisonsvej 2.

Dagsordenen er som følger

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Referat fra sidste møde (28.04). Referatet ligger på hjemmesiden.
 3. Økonomi – status.
 4. Helhedsplanen for Viby – reaktioner efter byrådsmødet.
 5. Rep. mødet 2021 – Endelig fastsættelse af tidspunkt.
 6. Bjørnsholms Alle (Anke) .
 7. Siden sidst (korte tilbagemeldinger)
  (Eskelund indvielse (3.05)/ Foretræde Bjørnsholms Alle (5.5)/Dialogmøde Grøndalsvej 6.05/ Møde Ormslevvej 138 (17.05)/Møde med Alboa (27.05)/Kongsvang Station indvielse (29.05)/Møde i nabogruppen (3.06) Møde med Alboa om Viby Bibliotek (8.06)Møde med ny medieplatform for Viby/Stautrup (11.06) m.m.
 8. Fremtidige møder ( med bl.a. mobilitetsafdelingen)
 9. Næste møde
 10. evt.

Andre emner til dagsorden modtages gerne.

De bedste hilsner
Hans Peter

11. juni 2021 |