Fællesrådsmøde 12. oktober 2021

//Fællesrådsmøde 12. oktober 2021

Fællesrådsmøde 12. oktober 2021

Der indkaldes hermed til forretningsudvalgsmøde tirsdag d. 12. 10. 2021. klokken 16.00 (NB!) . Mødet afholdes på Viby Bibliotek (mødelokalet).

Inden det ordinære forretningsudvalgsmøde afholdes der møde med kommunens mobilitetsafdeling (v. Lars Clausen + 1). Anders sender input ud.

Derefter forretningsudvalgsmøde:

Dagsordenen er som følger

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Referat fra sidste møde (14.09). Referatet udsendt 17.9.
  3. Vælgermøde 1.11. (se bilag)
  4. Tilbagemeldinger: a) møde med SLETH arkitekterne (22.9), Virtuelle borgermøde om Viby Syd (4.10) (lokalplan1152) – herunder kommende høringssvar (deadline 26.10), Møde i Tryghedspartnernetværket (4.10), Borgermøde Kongelunden (6.10)
  5. Kommende møder (Nabogruppemøde (14.10) Fællesrådsseminar (14.10), Vælgermøde (1.11), Kongelunden (3.11 Fællesmøde)
  6. Ny mødedato.
  7. Evt.

Andre forslag til dagsordenen modtages gerne.

Hilsen Hans Peter

10. oktober 2021 |