Fællesrådsmøde 10. august 2020

//Fællesrådsmøde 10. august 2020

Fællesrådsmøde 10. august 2020

Der indkaldes hermed - som tidligere nævnt - til forretningsudvalgsmøde mandag d. 10.august klokken 16.30. Da muligheden for brug af bibliotekets mødelokale stadig er uafklaret, afholdes mødet igen hos undertegnede p Edisonsvej 2.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Referat fra sidste møde (8.06). Er udsendt.
 3. Økonomi (Status)
 4. Høringssvar vedr. Lokalplan 1128 (Tivoli Friheden). Se tidligere udsendte oplæg fra Aarhus Fælled samt kommentarer fra Anders og Michael
 5. Rampeanlæg ved Ravnsbjergvej. (Se bilag)
 6. Lokalsamfundsprojekter? (Udsendt tidligere)
 7. Tilbagemelding fra 1. møde vedr. Kongelunden
 8. Tilbagemelding fra videomødet i Tryghedsnetværket (15.06)
 9. Siden sidst (Høringssvar vedr. Skanderborgvej 215-223) samt input vedr. bebyggelsen Vestergårdsvej 16-22) Se på hjemmesiden
 10. Kommende møder
 11. Nyt møde
 12. Evt.

Modtager gerne andre forslag til dagsordenen.

De bedste hilsner
Hans Peter

Bilag: Ramper Ravnsbjerg

5. august 2020 |