Fællesrådsmøde 9. marts 2020

//Fællesrådsmøde 9. marts 2020

Fællesrådsmøde 9. marts 2019

Der indkaldes hermed – som tidligere nævnt – til forretningsudvalgsmøde mandag d. 9.marts klokken 16.00 på Viby Bibliotek

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Referat fra sidste møde (4.02) Ref. endnu ikke udsendt
 3. Viby Præstegård
 4. Konstituering – evaluering af rep. møde (24.02)
 5. Anlæggelse af skolevejsprojekt (bilag)
 6. Ny bebyggelse ved Søndervangs Alle (bilag)
 7. Fællesrådsseminar (bilag)
 8. Opkrævning af kontingent – medlemsregistrering.
 9. Status på løbende sager (Helhedsplanen/ Viby under forvandling/ Workshop om indbrudssikring/ Med hjerte for Århus/m.m.
 10. Ny mødedato
 11. Evt.

Til punkt 3 på dagsordenen har jeg inviteret formanden for Viby Menighedsråd, Hans Christian Feindor-Christensen, til at deltage.

Vel mødt.
Hans Peter

4. marts 2020 |