Fællesrådsmøde 9. februar 2023

//Fællesrådsmøde 9. februar 2023

Fællesrådsmøde 9. februar 2023

Der indkaldes hermed til forretningsudvalgsmøde torsdag d. 9.02 2023 klokken 19.30. Mødet afholdes online (zoom). Lykkelisa indkalder.

Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Referat fra sidste møde (19.01), Referatet er udsendt .
  3. Rep. mødet 20.02. Status. De sidste aftaler
  4. Evaluering af borgermødet (31.01) ang. lokalplan 1180. Herunder høringsvar. Hvem skriver hvad? (deadline 21.02)
  5. Hjemmesiden. Hvordan forbedrer vi den?
  6. Tilbagemeldinger fra andre møder: Borgermøde Kongelunden (24.01), Formandsmødet (06.02), Åhus vand/ Natur og miljø (8.02) med hjerte for Aarhus (8.02)
  7. Kommende møder: Rep.møde (20.02)
  8. Næste møde
  9. Eventuelt.

Andre forslag til dagsordenen modtages meget gerne.

Hilsen Hans Peter

7. februar 2023 |