Fællesrådsmøde 8. november 2022

//Fællesrådsmøde 8. november 2022

Fællesrådsmøde 8. november 2022

Der indkaldes hermed til forretningsudvalgsmøde tirsdag d. 8.11 2022 klokken 16.00. Mødet afholdes på Folkehus Rosenvang, Rosenvangs Allé 76. (cafeen).

Klokken 16.00 afholdes møde med rådmand for Teknik & Miljø Nicolaj Bang.

Mødet med rådmanden forventes at vare 1 time.

Herefter forretningsudvalgsmøde med følgende dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Referat fra sidste møde (24.10). Referatet er udsendt.
  3. Byggeprojektet på Arlagrunden (Alfred orienterer)
  4. Bevaringsværdige bygninger i Fredensvang - oplæg til vores møde.
  5. Tilbagemeldinger: Støjmøde med flere politikere (Michael), debatsalonmøde omkring planstrategi 23 (2.11/ NEA, AH og HPM), 7.11 Borgermøde om havneudvidelsen (NEA/HPM).
  6. Kommende møder: 8.11 Med hjertet for Aarhus, 10.11 Møde med kulturmiljømedarbejdere omkring bevaringsværdige huse i Fredensvang
  7. Evaluering af møderne med mobilitet og rådmand.
  8. Næste møde (julefrokost - hvor?)
  9. Eventuelt.

Andre forslag til dagsordenen modtages meget gerne.

Hilsen Hans Peter

6. november 2022 |