Fællesrådsmøde 8. juni 2020

//Fællesrådsmøde 8. juni 2020

Fællesrådsmøde 8. juni 2020

Der indkaldes hermed – som tidligere nævnt – til forretningsudvalgsmøde
mandag d. 8. juni klokken 16.30 hos undertegnede: Edisonsvej 2

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Referat fra sidste møde (9.03). Er der nogen der har det?
 3. Økonomi (Status)
 4. Helhedsplanen for Viby C/Skanderborgvej. Hvad tænker vi efter videomødet 26.05
 5. Skanderborgvej 215-223. Høringsvar. Indhold?
 6. Tivoli Friheden/ Kongelunden (status)
 7. Rolighedsvej/lokalplaner generelt (Status)
 8. Medborgerhus i Viby
 9. Ny sag: Vestergårdsvej 16-22 (input)
 10. Dialogmøde om vejprojekter i relation til Århus vands kloakseparering (Tilbagemelding fra møde 19.05)
 11. Skærpelse af krav til bygherrer (Anders)
 12. Anlægsprogram 2020 – 2023 (mail af 12.05)
 13. Kommende møder.
 14. Nyt møde
 15. Evt.

De bedste hilsner
Hans Peter

8. juni 2020 |