Fællesrådsmøde 6. januar 2020

//Fællesrådsmøde 6. januar 2020

Fællesrådsmøde 6. januar 2019

Der indkaldes hermed – som tidligere nævnt – til forretningsudvalgsmøde

I Viby Fællesråd mandag d. 6. januar 2020 kl. 16.30 på Viby Bibliotek.

Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Referat fra sidste møde (18.11). Udsendt 11.12
  3. Repræsentantskabsmødet 24.02. (Beretning, regnskab, valg).
  4. Ansøgning om tilskud.
  5. Løbende sager – status.
  6. Viby stafetten.
  7. Evt.
  8. Næste mødedato.
30. december 2019 |