Fællesrådsmøde 3. august 2022

//Fællesrådsmøde 3. august 2022

Fællesrådsmøde 3. august 2022

Der indkaldes hermed til forretningsudvalgsmøde onsdag d. 03.08. 2022 klokken 16.30. Mødet afholdes på Viby Bibliotek.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Referat fra sidste møde (31.05). Referatet er udsendt (02.06)
 3. Kort status på økonomi (Niels Erik).
 4. Ansøgning om partnerskab med Viby Bibliotek. (Bilag fremsendes)
 5. Orienteringsbrev fra Mobilitetsafdelingen (se tidligere mail) – herunder aftale om møde med afdelingen.
 6. Borgmesteren i Viby d. 5.09 fra 16-18.
 7. Kultur og jazzcontainer (Kissa) i Viby. Kan vi bruge den til noget? (Bilag fremsendes)
 8. Facebook status. Sker der noget?
 9. Tilbagemeldinger (Tryghedsmøde 02.06/ Møde med KPC og Arkitema 15.06/ Med hjertet for Aarhus 15.05/ Debatsalon 23.06/ Vårkjærparken 30.06/ Irisvej 6/Blomsterfrøpulje
 10. Kommende møder - orientering
 11. Næste møde
 12. Eventuelt.

Andre forslag til dagsordenen modtages meget gerne.

Hilsen Hans Peter

31. juli 2022 |