Fællesrådsmøde 3. august 2021

//Fællesrådsmøde 3. august 2021

Fællesrådsmøde 3. august 2021

Der indkaldes hermed til forretningsudvalgsmøde tirsdag d. 03.08. 2021. klokken 16.30. Mødet afholdes på Viby Bibliotek (mødelokalet).

Dagsordenen er som følger

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Referat fra sidste møde (14.06). Referatet ligger på hjemmesiden.
 3. Repræsentantskabsmødet 30.08. Aftaler/hvem gør hvad
 4. ”De lokale unikke kvaliteter” (se mail af 02.8)
 5. Parkeringsredegørelsen 2021 (se mail af 30.06)
 6. Forundersøgelse for LPX 151 (se mail af 23.06)
 7. Blomsterfrøpulje ( se mail af 07.07)
 8. Ny medieplatform (se www.viby-stavtrup.dk)
 9. Fremtidige møder ( med bl.a. mobilitetsafdelingen). Tidspunkt?
 10. Næste møde
 11. Evt.

Andre emner til dagsorden modtages gerne.

De bedste hilsner
Hans Peter

2. august 2021 |