Nyheder

/Nyheder

Her kan du se seneste nyt fra Viby Fællesråd

Rytmer udenfor Ringgaden

Oplev upcoming musik, events og workshops udenfor Ringgaden - på Viby Bibliotek i weekenden fra den 9. september til 11. september.

2017-12-27T21:45:38+00:00 29. august 2022 |

Digital tryghed.

Onsdag den 4. maj 2022 afholder Ældrerådet i Aarhus Kommune et informationsmøde om digital tryghed i Rådhushallen kl. 14:00 - 16:00.

2017-12-27T21:45:38+00:00 26. april 2022 |

Skriftlig beretning 2021

Hermed Viby Fællesråd skriftlige beretning for 2019.
Vi håber, at den vil lægge op til en god debat på vores repræsentantskabsmøde d. 24.02.
God læsning.

Viby Fællesråd.

2017-12-27T21:45:38+00:00 22. februar 2022 |

Frøpulje

Da vi oplevede stor efterspørgsel efter at få del i sidste års frøpulje til at lave nye vilde blomsterenge, har vi besluttet at vi gentager succesen i år.

2017-12-27T21:45:38+00:00 16. januar 2022 |

Smag på Aarhus / Støtte til at plante spiseligt til glæde

Går I og drømmer om at plante noget til glæde for alle i og omkring jeres lokalområde? Eller måske gøre et område mere vildt til glæde for insekter og dyreliv? Måske frugttræer, ægte kastanjer, et krat med hyld, hassel og rød kornel, massevis af bær- eller blomstrende buske, et væld af vilde urter, et stort fælles rabarberbed eller måske et havefællesskab med havelodder?

2017-12-27T21:45:38+00:00 23. september 2021 |

REPRÆSENTANTSKABMØDET 2021

Efter udsættelse på grund af coronaen , har Viby Fællesråd endelig fundet en dato for repræsentantskabsmødet 2021.
Det finder sted :

Mandag d 30. august 2021 klokken 19.00 på Viby Bibliotek (salen)

Vi håber at se rigtig mange af vores medlemmer denne aften til en god diskussion om Vibys fremtid.
Af hensyn til arrangementet bedes man tilmelde sig til fællesrådets formand
Hans Peter Mehlsen (mail: mehlsen@stofanet. dk/ mobil 51 20 51 57) senest d. 23.08.

2017-12-27T21:45:38+00:00 21. juli 2021 |

Corona-opdatering og information

Status på smitteudviklingen, forklaring af testkorrigeret PCR-incidens, nye muligheder for at følge smitteudviklingen på Aarhus i Tal, planen for den mobile PCR-testvogn, testmuligheder i Aarhus Kommune

2017-12-27T21:45:38+00:00 24. april 2021 |

REPRÆSENTANTSKABSMØDET UDSAT.

Forretningsudvalget ved Viby Fællesråd har besluttet at udsætte repræsentantskabsmødet – planlagt til afholdelse 22.02.2021 - til vi får mulighed for at afholde det fysisk.

2017-12-27T21:45:38+00:00 24. januar 2021 |

Guidede naboture på Eskelunden

Samskab Aarhus har i fredags sendt invitationer ud til to guidede naboture på Eskelunden. De to ture blev booket inden for et døgn, og derfor har de lavet to ture mere.

2017-12-27T21:45:38+00:00 11. august 2020 |

Viby Fællesråd: Høringssvar vedrørende lokalplan 1113.

I sagen om Rolighedsvej 16A har en lang række borgere, grundejerforeninger samt flere fællesråd stillet flertallet af byrådets medlemmer en række spørgsmål i sagen – konkrete såvel som principielle. Det undrer os, at der ikke er svaret på disse spørgsmål endnu.

2017-12-27T21:45:38+00:00 8. juni 2020 |

Beretning for 2019

Hermed Viby Fællesråd skriftlige beretning for 2019.
Vi håber, at den vil lægge op til en god debat på vores repræsentantskabsmøde d. 24.02.
God læsning.

Viby Fællesråd.

2017-12-27T21:45:38+00:00 16. februar 2020 |

Fyraftensmøde om radikalisering og diskrimination

Østjyllands Politi og Frivilligcenter Aarhus afholder i samarbejde med vores kollegaer i Børn – og Unge samt Sociale Forhold og Beskæftigelse et fyraftensmøde om radikalisering og diskrimination, hvor I og jeres fællesråd er inviteret.

2017-12-27T21:45:38+00:00 24. oktober 2019 |