Frøpulje

//Frøpulje

Da vi oplevede stor efterspørgsel efter at få del i sidste års frøpulje til at lave nye vilde blomsterenge, har vi besluttet at vi gentager succesen i år.
Vi er derfor igen klar med endnu en ansøgningsrunde til blomsterfrøpuljen, hvor man lokalt kan søge om frø til at omlægge private, men offentligt tilgængelige arealer. Vi håber, at frøpuljen kan være med til at skubbe lidt i en retning, hvor græsflader omlægges til glæde for både insekter og mennesker.

Det behøver ikke være jer som fællesråd, der søger puljen, men vi håber, at I vil formidle muligheden videre i jeres lokalområder.

I kan læse mere om puljen og dens retningslinjer her:
https://www.aarhus.dk/demokrati/projekter-og-samarbejder/natur-og-miljoe/aarhus-blomstrer-vildt/

Vi vil i løbet af de kommende par uger offentliggøre nyheden om frøpuljen via en pressemeddelelse og på vores facebook side: https://www.facebook.com/NaturMiljoAarhus/. I er meget velkomne til at dele nyheden på jeres lokale bysamfunds facebooksider, så vi får nyheden godt ud i alle kroge af kommunen.

Ansøgningsfristen er d. 15. marts 2022.
Via ovenstående link til hjemmesiden finder I også et link videre til det online ansøgningsskema, der skal bruges til at søge blomsterfrøpuljen.

Vær opmærksom på, at man som ansøger selv har opgaven med at omlægge og drifte arealerne, så der er stadig en del arbejde, der ligger hos jer selv.

Har I spørgsmål er I velkomne til at skrive til groenneomraader@mtm.aarhus.dk.

Med venlig hilsen

Bynaturgruppen

Tlf: 89 40 44 00

16. januar 2022 |