Ny frøpulje

//Ny frøpulje

Nu er vi klar med endnu en ansøgningsrunde til blomsterfrøpuljen, hvor man lokalt kan søge om frø til at omlægge offentligt tilgængelige arealer. Vi håber, at frøpuljen kan være med til at skubbe i en retning, hvor flere græsflader omlægges til blomsterenge, til glæde for både insekter, dyr og mennesker.

Det behøver ikke være jer som fællesråd, der søger puljen, men vi håber, at I vil formidle muligheden videre i jeres lokalområder.

I kan læse mere om puljen og dens retningslinjer her:

https://www.aarhus.dk/demokrati/projekter-og-samarbejder/natur-og-miljoe/aarhus-blomstrer-vildt/

Vi har netop offentliggjort nyheden om frøpuljen på vores facebook side: https://www.facebook.com/NaturMiljoAarhus/. I er meget velkomne til at dele nyheden på jeres lokale bysamfunds facebooksider, så vi får nyheden godt ud i alle kroge af kommunen.

Ansøgningsfristen til blomsterfrøpuljen er d. 1. september 2024.

Via ovenstående link til hjemmesiden finder I også et link videre til det online ansøgningsskema, der skal bruges til at søge blomsterfrøpuljen.

Vær opmærksom på, at man som ansøger selv har opgaven med at omlægge og drifte arealerne, så der er stadig en del arbejde, der ligger hos jer selv.

Husk også at i via vores indsats Smag på Aarhus har mulighed for at få støtte til grønne projekter, hvor mennesker og/eller fugle og insekter kan smage på jeres lokalområde. Det kan være frugttræer, et krat med hyld, hassel og rød kornel, massevis af bærbuske eller et stort fælles rabarberbed. Det kan både være i samspil med etableringen af en blomstereng eller selvstændige projekter. I forhold til Smag på Aarhus er der ingen ansøgningsfrist – vi behandler løbende.

Læs mere her: Støtte til vilde og spiselige projekter - Smag på Aarhus (smagpaaaarhus.dk)

Har I spørgsmål til frøpuljen er I velkomne til at skrive til groenneomraader@mtm.aarhus.dk. Spørgsmål til Smag på Aarhus rettes til smag@aarhus.dk.

Rigtig god sommer!

Med venlig hilsen

Bynaturgruppen

Tlf.: 89 40 44 00

22. maj 2024 |