Blomsterfrøpulje - ansøgningsfrist 1. september

//Blomsterfrøpulje - ansøgningsfrist 1. september

Kære fællesråd,

Nu er vi klar med endnu en ansøgningsrunde til blomsterfrøpuljen, hvor man lokalt kan søge om frø til omlægge private, men offentligt tilgængelige arealer.

Vi håber, at frøpuljen kan være med til at skubbe lidt i en retning, hvor græsflader omlægges til glæde for både insekter og mennesker.

Det behøver ikke være jer som fællesråd, der søger puljen, men vi håber, at I vil formidle muligheden videre i jeres lokalområder.

I kan læse mere om puljen og dens retningslinjer her:
www.aarhus.dk/demokrati/projekter-og-samarbejder/natur-og-miljoe/aarhus-blomstrer-vildt/

Ansøgningsfristen er d. 1. september.
Via ovenstående link finder I også et link videre til det online ansøgningsskema, der skal bruges til at søge blomsterfrøpuljen.

Vær opmærksom på, at man som ansøger selv har opgaven med at omlægge og drifte arealerne, så der er stadig en del arbejde, der ligger hos jer selv.

Har I spørgsmål er I velkomne til at skrive til groenneomraader@mtm.aarhus.dk.
Da vi er på vej ind i en ferieperiode, kan der godt gå lidt tid, inden I får svar på eventuelle spørgsmål.

Rigtig god sommer!

28. juli 2021 |