Ordinært repræsentantskabsmøde d. 24. februar 2020

//Ordinært repræsentantskabsmøde d. 24. februar 2020

Ordinært repræsentantskabsmøde d. 24. februar 2020

Hermed følger invitationen til repræsentantskabsmødet 2020, som finder sted mandag d. 24. februar klokken 19.00 på Lokalcenter Viby (se vedhæftede fil).

Vi håber, at rigtig mange vil bakke op omkring fællesrådet og møde op denne aften, hvor vi kan få snakket om forskellige fremtidige tiltag.
Viby er jo et af de indsatsområder, som kommunen ønsker at gøre noget ved, og det er vigtigt, at så mange som muligt kommer med deres input.
Vi håber, at jeres forening/ organisation/uddannelsested eller firma vil dele invitationen til eventuelle interesserede.
Vær opmærksom på, at der tilmeldingsfrist.

Med venlig hilsen og på gensyn

Viby Fællesråd.

26. januar 2020 |