Fællesrådsmøde 25. september 2019

//Fællesrådsmøde 25. september 2019

Fællesrådsmøde 25. september 2019

Hermed indkaldelse til Fællesrådsmøde onsdag d. 25. 09. klokken 16.30 på Viby Bibliotek.

Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden.
  2. Referat fra sidste møde - opfølgning. (referat udsendt 18.08).
  3. Eskelund – Lokalplan 1112 (se https://www.aarhus.dk/demokrati/hoeringer-og-annoncer/borgermoeder/borgermoeder/2019/september/borgermoede-om-lokalplanforslag-nr-1112-eskelunden/) Skal vi lave et høringssvar?
  4. Præstegården
  5. Kommende møder – hvem deltager: 1.10: Borgermøde om Eskelund (Jeg har tilmeldt Asger, Anders og Michael) Andre? 3.10: Møde i Tryghedspartner netværket (HP og Asger deltager). 10.10 Fællesmøde for alle fællesråd med Teknik & Miljø (Jette og HP har ønsket at være med – andre?) 31.10: Konference om helhedsplanen for Banegårdskvarteret.
  6. Tilbagemeldinger fra diverse følgegrupper: Bernstorffsvej/ Århus kommune og vand/ Med hjerte for Århus/ Viby ugen.
  7. Hjemmesiden – status.
  8. Fremtidige indsatsområder for fællesrådet i Viby (diskussion)
  9. Næste møde
  10. Eventuelt
20. september 2019 |